Τεχνικά χαρακτηριστικά
120 160 200 250 300
Διαστάσεις(mm) 530x110 530x1350 580x1350 580x1550 580x1750
Βάρος χωρίς νερό (kg) 56 71 93 82 110
Χωρητικότητα μανδύα (L) 8.50 11.90 12.40 16.0 23.0

 Κατασκευάζουμε σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.
Μιλήστε τώρα με έναν εκπρόσωπο της εταιρείας και βρείτε την καλύτερη λύση για το χώρο σας